ماشین سورتر ادیکارنت 

این گروه بعد از مطالعات فراوان توانسته است به تکنولوژی ماشین ادیکارنت بر پایھ سختی سنجی به طریق NDT با روش میدان جریان گردابی با  فیلتراسیون عوامل شکست میدان دست بیابد. این نمونه دستگاه سورتر ادیکارنت در صنایهع پیچ سازی میباش که میتواند با تغییراتی در طراحی کویل و مکانیزم قطعه گیری آن به اکثر صنایع فولادی منطبق نمود.

خصوصیات تحلیلی و نرم افزاری:

 ایجاد میدان مغناطیسی با کویلھای چندگانه و به صورت کراس
 کنترل دوگانه با ٢ ست مجزا با اسکیل متفاوت از کویلھا
 انجام فیلتراسیون سخت افزاری در مرحله پیش پردازش PSP
 ٢٢ الگوی فیلتراسیون نرم افزاری با انتخاب ھوشمند
 جبران ساز میزان کسری نمونه پس از فرایند فیلتراسیون RLS
 سازنده میدان شوک ملکولی
 قابلیت نمونه برداری تا ۴٨ ھزار سمپل روی ھر قطعه 
 قابلیت کار با ماژول CHM برای شکل دھی ملکولی
 قابلیت کار در رنج وسیعی از فرکانسھا
 قابلیت تنظیم ھوشمند دامنه نوسان
 قابلیت تشخیص و جدا سازی از نظر جنس مفتول
 دارای نرم افزاری بسیار پیشرفته با خروجی ھا و گرافھای متفاوت
 دارای نرم افزار فرکانس یاب حرفه ای برای تحلیل فرکانس آستانه
 دارای خروجی قطعات مشکوک و بحرانی برای بررسی بیشتر
 تنظیم جدول سابقه قطعات سالم با ثبت کامل تمامی مشخصه ھا
 تنظیم جدول سابقه قطعات بحرانی با ثبت کامل تمامی مشخصه ھا
 قابلیت کنترل سیستم میز رادیال بسته بندی با قابلیت پر کردن با تعداد درخواستی ( آپشن) 
 حذف تاثیرات ناخواسته فلز یا نویزھای فرکانس بالا یا حتی قطعات مگنتیک در
کنار فرایند تست روی نتایج بدست آمده.

مشخصات مکانیکی دستگاه :

 تشخیص ھوشمند گیر کردن قطعه و جلو گیری از آسیب دیدن قطعه
 سیستم تنظیم سرعت متناوب در حین فرایند بررسی
 استراکچر تمام فولادی
 مکانیسم تمام فولادی و ریلھای با سختکاری القایی
 قابلیت نصب تمامی سایزھای دایال به روی دستگاه
 قفل وضعیتی قطعه و مکانیسم متحرک کویل
 ریل قابل تنظیم برای انوع پیچ
 دریچه ھای باز شونده ھوشمند
 یونیت استقرار پنوماتیکی پیچ در پوزیشن تحلیل
 سیستم تک فاز با بیشینھ مصرف ١ کیلو وات
 جدا بودن سیستم برق – سیستم پردازش سیگنال و پنوماتیک از یکدیگر

دریافت کاتالوگ pdf