دستگاه سورتینگ ویژن

کنترل و جداسازی قطعات ( پیچ ) از لحاظ ابعادی و ظاهری

دستگاه سورتر ادیکارنت 

کنترل و جداسازی قطعات (پیچ) از لحاظ سختی قطعات

img6

دستگاه سورتر ادیکارنت

کنترل و جداسازی قطعات ( پیچ و پین) از لحاظ سختی

دیدگاه 

در شرایط فعلی که صنعت و اقتصاد کشور دچار یک بحران است ، شاید برعکس اعتقاد رایج مبنی بر عدم اختراع مجدد چرخ ،  بارها به من اثبات شده است که بدون انجام کار زیر بنایی و باز تولید و باز طراحی تکنولوژی های رایج و مرسوم ، پیشبرد اهداف صنعتی حداقل در ایران با توجه به این تلاطمات هر روزه در بستر واردات قطعات زیرساختی  و همچنین نوسانات ارزش پول ملی ، مقدور نمیباشد در نتیجه برای باقی ماندن در نقش یک تولید کننده باید به این فکر باشیم که نیازهای استراتژیک محصولات خود را حتی المقدور خودمان تدارک ببینیم تا تولیدی مستدام و بدون دغدقه داشته بشیم ، آن زمان است که کاهش ارزش پول ملی برای ما به عنوان یک تولید کننده مستقل نه تنها یک فاجعه نیست بلکه امتیازیست برای صادرات